Özel Hukuk Avukatları Ve Görevleri

Türkiye’de hukuk alanında her hangi bir mesleki branşlaşma durumu resmi olarak söz konusu değildir. Mesleki anlamda uzlaşma olayı yılların verdiği tecrübelerle sağlanmaktadır. Bu kapsamda hukuk fakültesinden mezun herkes özel avukatlık yapabilmektedir. Uzmanlık alanı ne olursa olsun hukuksal anlamda bir kişi tarafından tutulan avukatlar özel avukat statüsünde yer almaktadır.

Hukuk içerdiği konular itibariyle çok geniş bir alana sahiptir. Bu yüzden özel hukuk içerisinde ki avukatlık alanı da yasaların izin verdiğince geniş bir alana hitap etmektedir. Yani emlak sektöründe avukatlık yapan bir kişi de, medeni hukuk alanında uzmanlaşmış kişi de özel hukuk avukatı olmaktadır. O yüzden tercih edilen özel avukatların uzmanlık alanları, tecrübe edindikleri alana göre belirlenip seçilmelidir.

Hukukta Avukatların Uzmanlaşması Neye Göre Belirlenmektedir? 

Avukatların uzmanlıkları mesleki tecrübe ile ölçülmektedir. Tek bir alanda uzmanlaşan avukatlar, meslek tecrübeleri ile alanlarında ki gelişmeleri takip etmesi ve girdikleri davalarla kendilerini geliştirmektedir. Bu kapsamda hukuk avukatı olan kişiler, doğrudan bir sertifika ile değil, kendilerini geliştirmeleriyle tecrübe kazanmaktadır. Ayrıca bir alandaki bürokratik gelişimlere hakim olan avukatlar, o konuda alınacak kararları sezmektedir. Bu da davanın seyri için oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Bir sözleşme hazırlanırken, tarafların haklarının korunması ve sözleşmenin konusuyla sonucu iyi ifade edilmelidir. Daha sonradan yaşanacak aksaklıkların önlenmesi için hazırlanan sözleşmenin detayları çok önemli bir yer kaplamaktadır. Hazırlanan sözleşme, müzakere aşamasında,

Bir çok alanda olduğu gibi avukatlık mesleğinde de hizmetten yararlanan kişiler, yani müvekkiller bir takım şikayetlerde bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, süren davalarda savunmaların yapılması konusundadır. Bazı kesimlerde bu konuda avukatlık mesleğinin gereksiz olduğunu dahi düşünmektedir. Bu duruma karşın çok geniş bir alan olan hukukta, mesleki tecrübeyi edinmiş avukatlar, davanın seyrini ve sonuçlarını değiştirmektedir. Sahip olunan bilgi ve yapılan yorumlar, delillerin toplanması ve sunulması aşamalarında çok önemli bir yer edinmektedir.

Sözleşme Hukukunda Avukatların Üstlendiği Görev Nedir?

Sözleşme hukuku içerik itibariyle bütün avukatların sorunsuz olarak üstlenebileceği bir alan olmaktadır. Sahip olunan temel hukuki bilgi uzmanlaşma gerekmemektedir. Bu yüzden herhangi bir özel avukattan yardım alınarak sözleşmeler kontrol edilebilir, hazırlanıp işleve sokulabilir. Özel avukatın yaptığı iş sözleşmenin hazırlanma, düzenlenme, yorumlanma ve hukuki açıdan uygunluğunu gözden geçirerek faaliyete sokulmasını sağlamaktır.

Her hangi bir konu hakkında yapılan sözleşme ile ilgili tarafların sözleşmeyi fesih ettireceği bir durum söz konusu olduğunda, olay adli merci taşınmaktadır. Bu işlemler sırasında bir özel avukatla yapılan sözleşmenin ayırt edici özellikleri ortaya çıkacaktır. Örneğin bir özel avukat ile yapılan sözleşmede, sözleşmenin “garanti eden” konumundaki kefilin önemi ortaya çıkmaktadır. Avukatlar, sözleşmenin hukuki nitelikte olması açısından tarafların haklarını son derece nitelikli olarak korunmasını sağlamak görevindedir.

Maddi Manevi Tazminat Davalarında Avukatların Üstlendiği Görev Nedir?

Maddi manevi tazminat davalarına giren avukatların tümü toplum tarafından tazminat avukatı olarak algılanmaktadır. Ancak tazminat davaları çok geniş bir alana girmektedir. Asliye hukuk mahkemelerinin ya da iş hukuku mahkemelerinin baktığı tazminat davaları bir birlerinden farklıdır. Bu bunun gibi birçok konuda tazminat davalarının farklılığı söz konusu olmaktadır. Davanın açıldığı mahkemede bu konuda önemli olmaktadır. Aksi taktirde maddi uyuşmazlıkla davanın kapanmasına yada davanın uzamasına sebep olabilir.

Maddi manevi tazminat davalarında anlaşılan avukatın sahip olduğu uzmanlık alanı önemli bir yer edinmektedir. Avukat, tazminat davası açılacak konunun konusunu iyi belirlemesi gerekmektedir. Davanın sözleşmeye uyulmadığından mı yoksa bir hasardan kaynaklı mı açılacağı başlangıç aşamasında tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer tazminatın konusu sözleşmede ki yükümlülüklere uymama durumu ise, sözleşmenin iyi bir şekilde incelenip, bu duruma uygun savunma yapılması gerekmektedir. Eğer her hangi bir konuda uğratılan zarardan kaynaklı ise, bu tarz durumlarda, yasada belirtildiği hususta dava savunması yapılmalıdır.

Miras Davalarında Avukatın Görevi Nedir?

Miras hukuku altında incelenen davalarda, avukatın görevi oldukça önemlidir. Çünkü miras davalarında genelde sorunlar, mirasın paylaşımı konusunda yaşanmaktadır. Bu hususta iyi bir araştırma ile mars bırakan ile mirasçı arasında ki yakınlık bağı ortaya konmalıdır. Ayrıca miras davalarında miras alanların kaçıncı derece mirasçı olduğu tespiti ve kanıtı davanın büyük ölçüde çözümlendiği anlamına gelmektedir.

Mal varlığının içeriği ve mirasçıların yakınlık derecesi belirlendikten sonra, yasaların belirttiği hükümler uygulanmaktadır. Bu uygulanacak hükümlerde hangi mirasçının ne kadar pay alacağı hususunda olmaktadır. Avukat bu paylaşımda ki oranların doğru bir şekilde belirlenmesi için de büyük rol üstlenmektedir.

Aile Hukuku ve Boşanma Davalarında Avukatın Görevi Nedir?

Aile hukuku ve boşanma davaları, Türk Medeni hukukuna göre aile mahkemelerinin görevlendirilmesiyle çözümlenmektedir. Bu tarz davalarda, boşanma, velayet, tazminat ve mal paylaşımları konuları işlenmektedir. Bu tarz konuların çözümlenmesi için muhakkak hukuki yardım alınması gerekmektedir. O yüzden alınan avukatlık desteğiyle, hukuki delillerin ortaya çıkartılması, şahitlerin dinletilmesi var ise dava konusu hakkı detaylı aktarımlar sağlanmaktadır. Ayrıca bu alanda görev alan avukatlara toplum tarafından boşanma avukatı da denilmektedir. Çünkü bu alanda mahkemece kendine özgü bir hukuk sistemi ile yürütülmektedir.

Velayet ve Boşanma Davalarında Avukatların Görevi Nedir?

Bu tarz davalar özenli bir hassasiyetle çözümlenmesi gerekmektedir. Çünkü boşanma ve velayet davalarında, ebeveynlerden çok çocuklar etkilenmektedir. Bu yüzden boşanma davalarına bakan avukatlar, geçici velayetin verileceği tarafın belirlenmesin, müvekkilinin çıkarlarını değil, çocuğun psikolojisini göz ederek, o lehte kararın verilmesini sağlar. Boşanma davalarına bakan avukatlar, tarafların çıkarları ve hırslarını değil, çocuğun büyümesinde yaşayacağı sorunları göz arda etmeden faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir.

Boşanma davalarına bakan avukatların velayet davalarında göz önünde bulunduracakları diğer husus ise, çocuğun yetişeceği şartlar olmalıdır. Çocuk küçük yaştayken yaşanan boşanmalarda, doğru ebeveyne verilmeyen çocuklarda büyük psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Konusunda Avukatın Görevi Nedir?

Maddi açıdan eşlerin bir birlerine haksızlık yapmasını önlemek görevi avukatların tespiti ile üstlenilmektedir. 2002 yılından sonra yasaya giren kanuna göre evlilik süresince kazanılan malların eşit pay ile bölünmesi esas kabul edilmiştir. Bu yüzden boşanma hukukunda avukatının görevleri arasında, eşlerin bir birinden mal kaçırmasını delillere bağlı olarak kanıtlamak olmaktadır. Bu konuda gerekli önemler alınarak, gerekli deliller mahkemeye sunularak, avukat tarafından müvekkili savunulmaktadır.

Boşanma avukatı evlilik öncesi malların tespiti, evlilik sonra hangi malların hangi senelerde elde edildiği konularını da gerekli kurumlardan araştırarak elde eder. Ayrıca malların ne şekilde kişilerin eline geçtiği önemli bir konu olmaktadır. Bir kişi evlilik sırasında miras elde ederse, o miras boşanma sırasında eşlerin mal paylaşımında değerlendirilmemektedir. Ayrıca bu hususta boşanma davasının açıldığı süreçte eldeki malların paylaşımı konusunda önemli bir yer kaplamaktadır.

Boşanmada mal paylaşımı davaları ülkemizde yıllarca sürdüğü görülmektedir. Bunun sebebi evlilik sırasında elde edilen malların ne zaman ne şekilde elde edildiği noktasında ki karmaşık bilgilerden kaynaklanmaktadır. Avukatlar bu hususta mal paylaşımı davalarında müvekkillerinden gerekli bilgileri aldıktan sonra bu davaları açmaktadır. Yani geniş bir araştırma yapılıp deliller ele alındıktan sonra bu tarz davaların açılması hukuki sürenin kısalmasını, davanın çabuk çözülmesini sağlayacaktır.