Establishing a Business in Turkey

    Company Types & Establishing Company Process Overview Foreign investors should review and concern the related provisions of Turkish “Foreign Direct Investment Law” (Dated: June 17, 2003, No.4875). According to Foreign Direct Investment Law (FDI) Art. 3: “Unless stipulated by international agreements and other special laws: 1. Foreign investors are free to make foreign direct investments in Turkey, 2. Foreign investors shall be subject to equal treatment with domestic investors.” (See Full Text here) Law is based on the principle of equal treatment, allowing international investors to have the same rights and liabilities as local investors. Same conditions which applied to national investors for setting up a business are the same with those applied to foreign investors. Which means...

Detaylar

General Partnership (Collective Company – Kollektif Şirket) in Turkish Law

A. Definition and Characteristics A general partnership is an advanced form of the ordinary partnership and it is regulated by the Commercial Code. Like an ordinary partnership, it is formed between two or more persons who undertake to contribute capital or labor to achieve a common purpose. But, unlike an ordinary partnership, a general partnership has legal personality under Turkish law. Transactions of a general partnership are Conducted in the name of the partnership (registered company title), not in the name of partners. The commercial title of general partnership must contain partners’ or at least one of the partner’s name and surname along with the term “Collective Company”. (TCC*[1] Art. 42) It is defined by Law as “Collective Company is...

Detaylar

Ordinary Partnership

Ordinary Parnership - Joint Venture ORDINARY PARTNERSHIP AS A TRADE COMPANY IN TURKISH LAW The basic definition for “company” is a business association formed by two or more parties who bring together their labor and / or capital to achieve a common purpose. Following the latest change in Turkish Commercial Code a single person is able to set up business by forming a company. The sole purpose of establishing business by forming a company is to make profit and to share it. Without any concern of making and sharing profit, an association is also possible by forming either a “society” or a “foundation” which are not regulated by Commercial Code. To establish a company the founder(s) enter into a contract...

Detaylar

İmar Kanunu Madde 18 Uygulaması (Düzenleme Ortaklık Payı) ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar

İMAR KANUNU MADDE 18 – DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İMAR PLANLARININ İPTALİ Düzenleme ortaklık payı dediğimiz şey, İmar Kanunu’nun 18.maddesi kapsamında, İdarenin kamulaştırma yapmaksızın ve hiçbir bedel ödemeksizin kullandığı bir mal edinme yöntemidir. Hukuka uygun kamulaştırmasız el atma şeklinde de ifade edebiliriz. Düzenleme ortaklık payı kesintisinin hukuka uygun olabilmesinin bazı şartları vardır. Öncelikle, idare mülkiyet hakkınıza bedelini ödemeden müdahalede bulunduğu için bunun bir sınırı olmalıdır. Bu sınır ise %40’tır. Yani parselasyon işlemi gerçekleşecek arazinizden İdare %40’a kadar bedelsiz “Düzenleme Ortaklık Payı” adı altında kesinti yapabilir. Bu oranı aşar nitelikte bedelsiz pay alımı söz konusu ise veya aynı düzenleme sahası içerisinde bulunmasına rağmen farklı mülk sahiplerinden farklı oranlarda düzenleme ortaklık payı kesilmesi söz konusu ise o halde İdareye karşı dava açarak söz...

Detaylar

İştirak Nafakası

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR? İŞTİRAK NAFAKASINI KİM ÖDER? İŞTİRAK NAFAKASI NE ZAMANA KADAR ÖDENİR? İştirak nafakasının düzenlendiği Medeni Kanun’un 182. Maddesi hükmü şöyledir: “(1) Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. (2) Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. (3) Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” İştirak nafakası, madde metninden anlaşıldığı üzere...

Detaylar

Adli Tatilde Görülebilen Davalar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlar 31 Ağustosta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlar. Peki adli tatilde hiçbir iş ve işlem yapılamaz, hiçbir dava görülemez mi? Bu konuda kanun maddesi oldukça açıktır. Nispeten daha acele kabul edilen, kamu düzeninden sayılan işler ile davalara bakılmaya devam edecektir. Bunlar;  İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile...

Detaylar

Kadının Evlilik Birliği İçinde Kızlık Soyadını Kullanabilmesi

743 sayılı eski Medeni Kanun’da 1997 yılında yapılan değişikliğe kadar, kadın evlenmekle kocasının soyadını alır idi. Bu tarihten önce kadın, değil evlilik birliği içinde kendi kızlık soyadını kullanmak; kocasının soyadının önünde kendi soyadını dahi kullanamamaktaydı. 14.05.1997 tarihinde yapılan kanun maddesi değişikliği ile, eTMK m.153,  (TMK 187) “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”  şekline büründü.   Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında kurulan çalışma grupları tarafından kadına karşı her türlü ayrımcılığın giderilmesi çalışmaları kapsamında, taraf ülkeler bu konuda mevzuatlarında değişiklik yapmaları yönünde teşvik edilmişlerdir. Ülkemiz bakımından bu teşvik çok sınırlı bir...

Detaylar

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu – Yargı Dairesi Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili kararını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübünün 2016'da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi (Club Financial Control Body Investigatory Chamber, CFCB-IC ) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasındaki denk bütçe taahhüdüne uyulmaması nedeniyle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi’nce (Club Financial Control Body Adjudicatory Chamber, CFCB-AC) verilen yaptırım kararları 19 Temmuz Cuma günü (aynı zamanda Dünya FB'liler günü 19.07) açıklandı. Buna göre aşağıdaki yaptırımlar uygulanmak kaydıyla Fenerbahçe Avrupa Kupalarına katılabilecek:  ·        2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel Avrupa Kupaları gelirlerinden 2.000.000 EUR para cezası kesilmesi, ·        15 Ekim 2019 tarihine kadar borç yapılandırma sürecinin tamamlanması ve TFF yeni Kulüp Lisans & Finansal Fair Play Talimatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi koşullarının sağlanması durumunda para cezasının 1.000.000 EUR ‘ya düşürülmesi, ·        2020/21 ve 2021/22 sezonlarında kulübün Avrupa...

Detaylar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı ile 50.000 TL idari para cezası uygulandı. Anılan kararda alacak tahsili maksadıyla avukatın şikayetçiye ait telefon numarasına ona ait olmayan (yeğenine ait kişisel bilgileri) içeriği göndermesi eylemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bulunmuştur. Sözü edilen Kurul kararında, eylem “borçlu olduğu belirtilen ve şikayetçinin yeğeni olduğu anlaşılan şahsa ait ad, soyad ve hizmet numarasının şikayetçiye ait hatta gönderilmesi” ile “şikayetçiye ait telefon numarasının, Kanunda düzenlenen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan işlenmesi” şeklinde değerlendirilmiştir. 6698 sayılı Kanun uyarınca idari para cezasına hükmedilmiştir. https://kvkk.gov.tr/Icerik/5497/2019-166 adresinden de ulaşabileceğiniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı: İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma...

Detaylar

Blockchain And Crypto Currency (Bitcoin) Regulation in Turkey

Without reckoning the declarations issued by government agencies such as Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) - (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)) and Capital Markets Board (CMB) - (Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)), Turkish Legislators attitude towards crypto currencies and traders has been a complete ignorance. Even though, tax offices have been collecting VAT and Corporate Income Tax from local Exchanges (which are located within country borders), authorities remained silent and avoided any specific regulation so far. Yet, one should expect similar, adopted regulations following any news from EU or US. The Beginning The very first legal document regarding Bitcoin was an official declaration[1] issued by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) on November 25th, 2013. Starting with this declaration,...

Detaylar