Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Nedir?

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru, bireyler Anayasa Mahkemesinde belirttiği hükümlerde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin içeriklerine göre belirlenmektedir. Bu içerikler kapsamında kişinin yargılanma sürecinde, ya da yaşantısında şahsına ait gerçekleştirilen her an gibi hak ihlaline karşı yaptıkları başvurudur. Hukuksal anlamda ülkenin yasalarının en üstünde Anayasa Mahkemesi bulunmaktadır. Kararları esas kabul edilmektedir. Ayrıca bu kararların verilmesinde ülkede her hangi bir olağan üstü durum söz konusu olmadığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bireysel hak ve özgürlükler, uluslararası sözleşmeler kapsamında esas alınmaktadır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapan kişinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun şekilde başvurusunu yapması gerekmektedir. Kişisel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünen bir kişi, deliller ile beraber hukuka uygunluk ilkesi ile başvuru yapabilir. Yanlış verilen hukuki kararlar arasında tutuklanma durumu yaşayan kişiler en...

Detaylar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması

Yasal Dayanak Bilindiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yaptığı yargılamaların dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve ek protokollerdir. AİHS’nin 46. maddesinde, AİHM kararlarının icrasına  (dostane çözüm kararlarının icrası için 39/4 fıkrası) yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre tüm taraf devletler AİHM’nin verdiği kararlara uymayı taahhüt ederler ve AİHM kararlarının taraf devletlerce uygulanması Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi adına Delegeler Komitesi tarafından denetlenir. İcra Konusunda Yetkili Birim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve onun bir alt düzeydeki eşdeğeri olan Delegeler Komitesi siyasi olarak AİHM kararlarının icrasının temin edilmesinden sorumlu birimdir. Teknik anlamda bu denetimle yetkili birim, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan İnsan Hakları Direktörlüğü altında yapılandırılan AİHM Kararlarının İcrası Dairesi’dir (İngilizces ünvanı: Department...

Detaylar

AİHM başvuru rehberi

Başvuru Rehberi

AİHM Başvuru Rehberi AİHM ye Nasıl Başvurulur? Adım adım başvuru aşamaları AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE     BAŞVURU      YÖNTEMİ: Başvuru formunun en son güncel hali Mahkeme’nin internet sitesinde bulunmaktadır. Formu indirin ve boş yer kalmayacak şekilde doldurun. Davayla  ilgili her türlü dökümanın bir örneğini    (asılllarını  değil? Dosyanız davanın  sonunda size  iade  edilmez unutmayın!) doldurduğunuz formla birlikte Mahkeme’ye gönderin. AİHM’nin  internet  sitesinde erişime açık olan güncel Uygulama Talimatı ve başvuru formunun nasıl doldurulacağı ile ilgili duyuruları takip etmeyi unutmayın. Yakın zamanda başvuru usulünde önemli değişiklikler olduğunu ve başvurunun eskiye oranla daha güç koşullara tabi tutulduğunu unutmayın. Başvurunuzda  eksik varsa  Mahkeme’nin  başvuruyu  esastan incelememe  riski  vardır, bu nedenle başvuru formunun bütün kısımlarının dikkatli bir şekilde doldurulması gerekir. Eğer formun herhangi bir kısmı uygun bir...

Detaylar