Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Nedir?

Boşanmada maddi ve maddi olmayan zarar, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılması sonucunda boşanmada kusurlu olan bir tarafın talep ettiği tazminattır. Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmak; Talepte bulunan taraf, diğer taraftan daha kusurlu veya daha az kusurlu olmamalıdır. Boşanma gerekçesiyle parasız ya da parasız olarak yapılan davalarda, aşağıdaki durumlarda kusurlu ya da az özürlü bir tarafça boşanma davası açılabilir. Boşanmanın boşanmadan zarar gördüğünü iddia eden partinin mevcut veya beklenen çıkarları (maddi zarar), parasal tazminat talep edebilirler. Kişisel haklara yönelik bir saldırı yapılmışsa parasal olmayan zararlar talep edebilir. Boşanmada maddi ve manevi tazminat nasıl açılır? Boşanma davası nedeniyle maddi ve maddi olmayan zarar; boşanma davası talebi veya davalıya davalıya verecek bir başvuru ile sunulabilir. Para ve para dışı zarar...

Detaylar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması

Yasal Dayanak Bilindiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yaptığı yargılamaların dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve ek protokollerdir. AİHS’nin 46. maddesinde, AİHM kararlarının icrasına  (dostane çözüm kararlarının icrası için 39/4 fıkrası) yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre tüm taraf devletler AİHM’nin verdiği kararlara uymayı taahhüt ederler ve AİHM kararlarının taraf devletlerce uygulanması Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi adına Delegeler Komitesi tarafından denetlenir. İcra Konusunda Yetkili Birim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve onun bir alt düzeydeki eşdeğeri olan Delegeler Komitesi siyasi olarak AİHM kararlarının icrasının temin edilmesinden sorumlu birimdir. Teknik anlamda bu denetimle yetkili birim, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan İnsan Hakları Direktörlüğü altında yapılandırılan AİHM Kararlarının İcrası Dairesi’dir (İngilizces ünvanı: Department...

Detaylar

Trafik Kazalarında Tazminat Talepleri

Kazadan hemen sonra yapılması gerekenler, Trafik kazası nedeniyle tazminat davası ve çeşitleri, Trafik Kazasından Hemen Sonra Ne Yapılmalı? Öncelikle kazadan sonra sakin olmalı ve yol ile trafiğin güvenliğini sağlamalısınız. Sonrasında gerekli ise ambulans, polis veya itfaiye çağırmalısınız. Bunları yaptıktan sonra mutlaka trafik kazası tespit tutanağı tutmalısınız. Tek taraflı kaza söz konusu ile polis nezaretinde, iki taraflı ve maddi hasarlı kaza söz konusu ise karşı tarafla anlaşmazlık içerisinde değil iseniz polis çağırmadan da tutanak tutabilirsiniz. Karşı tarafın kusurlu olduğunu söz ile kabul etmesi ve zararınızı karşılayacağını beyan etmesine itimat edip tutanak düzenlemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Zira yaşanan olayların büyük çoğunluğunda karşı tarafın bunu o anı kurtarmak için söylediği ve sonrasında sözlü taahhüdüne aykırı davrandığı görülmektedir. Bu durumda siz iki defa mağdur...

Detaylar

İnsan Haklarıyla İlgili Tüm Yasal Metinler

T.C. Anayasası: Word PDF AİHS Sözleşmesi - İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme. Word PDF Avrupa Sosyal Şartı: Word PDF Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokol: Word PDF Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Rehberi için tıklayın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayın

Detaylar

Sigorta Davaları

Bir sigorta şirketini, verilen poliçe hükümlerine uymamak için dava etmek mümkün değildir. Ancak, bir dava açmadan önce politikanızın bir avukat tarafından incelenmesi gerekir. Politika hükümleri için tazminat hakkı olsa bile, politikaya dahil olmayan hükümler yoktur. Ülkemizde uygulanan sigorta kanunları, iade ve yetersizlik durumunda, para karşılığı ödenen primlerde sorun ya da eksiklik varsa ortaya çıkar. Sigorta şirketi, kaza veya vücuttaki organların kaybı, ayrıca evde ve iş yerinde meydana gelebilecek hırsızlık, yaralanma, yangın ve benzeri durumların ortaya çıkması durumunda bu hasarı karşılamakla yükümlüdür. Sigorta şirketlerinin kasko sigortası seçiminde güvenilir ve uzman olmak tercihleri ​​etkiler. Bu tercih, ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için önemlidir. Bunun nedeni, bazı sigorta şirketlerinin ödeme konusunda çeşitli zorluklar yaşatabilmeleri ve ödemeleri geciktirebilmeleridir. Bu gibi durumlarda, sigorta yasaları, ortaya çıkan şikayetleri...

Detaylar

İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi

İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi Alınması ve Yapı Kayıt Belgesinin İptali Yapı Kayıt Belgesinin İptali Halinde İzlenilecek Yol Yapı Kayıt Belgesi Nedir? İmar Affı kapsamında, İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Maddeye göre 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız olarak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar hakkında verilen, müktesep hak kazanımı sağlamayan, yalnızca binanın ortalama yaşam süresi boyunca kullanımını hukuka uygun hale getiren ve devletin de bu mevzuata aykırı yapılmış yapıları kayıt altına almasını sağlayan belgedir. Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi Ancak 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunulabilir ve 31.10.2018 tarihine kadar başvuru kabul edilecektir. Ancak başvuru süresini 1yıla kadar uzatmaya bakanlar kurulu yetkilidir. Bu doğrultuda başvuruların yoğunluğu sebebi ile 15.06.2019 tarihine kadar yapılan başvuruların...

Detaylar

Establishing a Business in Turkey

Company Types & Establishing Company Process Overview Foreign investors should review and concern the related provisions of Turkish “Foreign Direct Investment Law” (Dated: June 17, 2003, No.4875). According to Foreign Direct Investment Law (FDI) Art. 3: “Unless stipulated by international agreements and other special laws: 1. Foreign investors are free to make foreign direct investments in Turkey, 2. Foreign investors shall be subject to equal treatment with domestic investors.” (See Full Text here) Law is based on the principle of equal treatment, allowing international investors to have the same rights and liabilities as local investors. Same conditions which applied to national investors for setting up a business are the same with those applied to foreign investors. Which means that there...

Detaylar

General Partnership (Collective Company – Kollektif Şirket) in Turkish Law

A. Definition and Characteristics A general partnership is an advanced form of the ordinary partnership and it is regulated by the Commercial Code. Like an ordinary partnership, it is formed between two or more persons who undertake to contribute capital or labor to achieve a common purpose. But, unlike an ordinary partnership, a general partnership has legal personality under Turkish law. Transactions of a general partnership are Conducted in the name of the partnership (registered company title), not in the name of partners. The commercial title of general partnership must contain partners’ or at least one of the partner’s name and surname along with the term “Collective Company”. (TCC*[1] Art. 42) It is defined by Law as “Collective Company is...

Detaylar

Ordinary Partnership

Ordinary Parnership - Joint Venture ORDINARY PARTNERSHIP AS A TRADE COMPANY IN TURKISH LAW The basic definition for “company” is a business association formed by two or more parties who bring together their labor and / or capital to achieve a common purpose. Following the latest change in Turkish Commercial Code a single person is able to set up business by forming a company. The sole purpose of establishing business by forming a company is to make profit and to share it. Without any concern of making and sharing profit, an association is also possible by forming either a “society” or a “foundation” which are not regulated by Commercial Code. To establish a company the founder(s) enter into a contract...

Detaylar

İmar Kanunu Madde 18 Uygulaması (Düzenleme Ortaklık Payı) ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar

İMAR KANUNU MADDE 18 – DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İMAR PLANLARININ İPTALİ Düzenleme ortaklık payı dediğimiz şey, İmar Kanunu’nun 18.maddesi kapsamında, İdarenin kamulaştırma yapmaksızın ve hiçbir bedel ödemeksizin kullandığı bir mal edinme yöntemidir. Hukuka uygun kamulaştırmasız el atma şeklinde de ifade edebiliriz. Düzenleme ortaklık payı kesintisinin hukuka uygun olabilmesinin bazı şartları vardır. Öncelikle, idare mülkiyet hakkınıza bedelini ödemeden müdahalede bulunduğu için bunun bir sınırı olmalıdır. Bu sınır ise %40’tır. Yani parselasyon işlemi gerçekleşecek arazinizden İdare %40’a kadar bedelsiz “Düzenleme Ortaklık Payı” adı altında kesinti yapabilir. Bu oranı aşar nitelikte bedelsiz pay alımı söz konusu ise veya aynı düzenleme sahası içerisinde bulunmasına rağmen farklı mülk sahiplerinden farklı oranlarda düzenleme ortaklık payı kesilmesi söz konusu ise o halde İdareye karşı dava açarak söz...

Detaylar