İnsan Haklarıyla İlgili Tüm Yasal Metinler

T.C. Anayasası: Word  – PDF

AİHS Sözleşmesi – İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme: WordPDF

Avrupa Sosyal Şartı: WordPDF

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokol: Word – PDF

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun: WordPDF

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Rehberi için tıklayın

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayın