İmar Kanunu Madde 18 Uygulaması (Düzenleme Ortaklık Payı) ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar

İMAR KANUNU MADDE 18 – DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İMAR PLANLARININ İPTALİ Düzenleme ortaklık payı dediğimiz şey, İmar Kanunu’nun 18.maddesi kapsamında, İdarenin kamulaştırma yapmaksızın ve hiçbir bedel ödemeksizin kullandığı bir mal edinme yöntemidir. Hukuka uygun kamulaştırmasız el atma şeklinde de ifade edebiliriz. Düzenleme ortaklık payı kesintisinin hukuka uygun olabilmesinin bazı şartları vardır. Öncelikle, idare mülkiyet hakkınıza bedelini ödemeden müdahalede bulunduğu için bunun bir sınırı olmalıdır. Bu sınır ise %40’tır. Yani parselasyon işlemi gerçekleşecek arazinizden İdare %40’a kadar bedelsiz “Düzenleme Ortaklık Payı” adı altında kesinti yapabilir. Bu oranı aşar nitelikte bedelsiz pay alımı söz konusu ise veya aynı düzenleme sahası içerisinde bulunmasına rağmen farklı mülk sahiplerinden farklı oranlarda düzenleme ortaklık payı kesilmesi söz konusu ise o halde İdareye karşı dava açarak söz...

Detaylar