Avukatlık Ücretleri

Hukuk 2018

İSTANBUL BAROSU'NA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 TL 2 Mirasçılık belgesinin alınması 2.700,00 TL 3 Tahliye Davası 6.000,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u 4 İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası 6.000,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u 5 Vesayet ve Kayyım Davaları 4.900,00 TL 6 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar 5.500,00 TL 7 Mirasçılık belgesinin iptali Davası 5.500,00 TL 8 Mirasta defter tutulması 5.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u 9 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları a) Davacı Vekilliğinde 5.500,00 TL ’den az olmamak üzere...

Detaylar