Mirasçılıktan çıkarma kararının iptali davası

Haklı ve geçerli olarak kabul edilebilecek bir neden olmadan vasiyetname yoluyla mirastan mahrum bırakılan kimselerin, mirasçılıktan çıkarma işleminin iptali talebiyle açığı dava türüdür.