Tel: +90 216 575 40 99

Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının iptali davalarına ilişkin temel norm TTK md. 445’te “Genel Kurul Kararlarının iptali” başlığı altında düzenlenmiş olup ilk alt başlıkta “İptal nedenleri” sayılmıştır. iPTALİ İSTENEBİLECEK “A.Ş. GENEL KURUL KARARLARI”: “… kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı…

Continue Reading »