Tel: +90 216 575 40 99

Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının iptali davalarına ilişkin temel norm TTK md. 445’te “Genel Kurul Kararlarının iptali” başlığı altında düzenlenmiş olup ilk alt başlıkta “İptal nedenleri” sayılmıştır. iPTALİ İSTENEBİLECEK “A.Ş. GENEL KURUL KARARLARI”: “… kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı…

Continue Reading »

Yurtdışı Boşanma Kararı

Yurtdışı boşanma kararlarının (yurtdışında alınan yabancı mahkeme kararlarının) Türkiye’de tanınması, yani resmi kayıtlara geçmesi için dava açılması gerekmektedir: Yurtdışındaki yabancı bir mahkemenin vermiş olduğu kararların içeriğinde icra edilmesi gereken bir husus bulunmadığı halde karar içeriğinin Türkiye’de tanınması ihtiyacı nedeniyle açılan dava türüdür. En yaygın örneği yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülkede boşandığı halde Türkiye’de halen kayıtlarda evli…

Continue Reading »

Mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasçılık belgesinin iptali davası nedir? Mirasçılık belgesinde tüm mirasçılar ve miras hisseleri tam ve doğru olarak gösterilmemişse, örneğin mirasa hak kazanmayan bir kişi varis olarak gösterilmiş veya tam tersine yasal varislerden biri mirasçı olarak gösterilmemiş veya miras payı hatalı olarak yanlış gösterilmiş ise açılan dava türüdür. Eski adıyla veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesi,…

Continue Reading »

Miras nedeniyle istihkak (tereke) davası

Miras nedeniyle istihkak (tereke) davası nedir? Miras nedeniyle istihkak davası, miras yoluyla intikal etmiş olup terekeye dahil olan menkul malların üçüncü kişilerin elinde olması halinde açılan dava türüdür. Para ve ziynet eşyası menkul hükmünde olduğundan miras bırakanın sağlığında borç (ödünç) olarak vermiş olduğu para, altın, döviz vb. malların iadesi (ödenmesi) istenebilir. Miras hukukumuzda geçerli olan…

Continue Reading »

Tereke (Miras) Paylaşımı ve Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Davalar

TEREKE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ DAVALARI Miras bırakan kişinin (müteveffanın) vefatının ardından yasal varisler kendi aralarında anlaşarak mirasa konu menkul – gayrimenkul (taşınır – taşınmaz) malvarlığının (miras hukukundaki tabiri ile tereke’nin) tümünü veya bir kısmını paylaşabilirler. Miras mallarının (terekenin) paylaşımına ilişkin düzenlenecek sözleşmenin yazılı olması yeterli olup Noter tarafından düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak ispat kolaylığı…

Continue Reading »

Aile Hukuku Davaları

Aile hukukundan doğan ve Aile Mahkemelerinde görülen davalar Anlaşmalı – çekişmeli boşanma davaları Zina nedeniyle boşanma davası Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenine dayalı boşanma davası Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası Terk nedeniyle boşanma davası Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası Evlililik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası Ayrılık davası…

Continue Reading »