Tel: +90 216 575 40 99

İş Akdi Fesih Bildirimi

İş akdi fesih bildirimi ile ilgili dilekçe örneğini sayfanın altında PDF, Word ve Excel formatında indirebilirsiniz. Ayrıca sitemizin “Hazır Dilekçeler” kategorisinde “İş Akdi Fesih Bildirim Örnekleri / Yazısı” bulabilirsiniz. Veya herhangi bir noterden dilekçe örneğini temin edebilirsiniz.

Continue Reading »

Tereke (Miras) Paylaşımı ve Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Davalar

TEREKE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ DAVALARI Miras bırakan kişinin (müteveffanın) vefatının ardından yasal varisler kendi aralarında anlaşarak mirasa konu menkul – gayrimenkul (taşınır – taşınmaz) malvarlığının (miras hukukundaki tabiri ile tereke’nin) tümünü veya bir kısmını paylaşabilirler. Miras mallarının (terekenin) paylaşımına ilişkin düzenlenecek sözleşmenin yazılı olması yeterli olup Noter tarafından düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak ispat kolaylığı…

Continue Reading »