CevaplaVelayetin babaya verilme şartları nelerdir?

Velayetin anneye mi yoksa babaya verileceğine hakim karar verir. Bu hususta aile mahkemeleri bünyesinde görev yapan uzman psikolog ve pedagog görüşü alınabilir. Velayet hususunda temel kriter çocuğun yaşı olup, yaşı itibariyle anne bakımına muhtaç çocuğun velayetinin babaya verilmesi çok istisnai durumlarda söz konusu olabilir. Velayetin anneye bırakılması halinde çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesini engelleyecek bir durumun varlığı kanıtlanmalıdır.